STAND KURULUMU İÇİN TEKNİK KOŞULLAR

 

1. Stand yüksekliği ve stand genel görünümü;

9 -10. Salonlarda stand yüksekliği 4 m. dir. 9-10 salonlar giriş sağ ve sol balkon altı stant yüksekliği için
Organizatörden teknik bilgi alınması gerekir. (0212 604 50 50) zekeriya.aydogan@voli.com.tr

9-10 fuaye stand yüksekliği 2.70 cm. dir.

11. salon stand yüksekliği 3.50 cm. dir. 11. Salon fuaye stand yüksekliği 3.50 cm. dir.

Standların birbirine komşu olan duvarlarının 2.50 cm’den daha yüksek olan kısımlarının arka kısımları düz ve nötr bir renk ile kaplanması veya boyanması gerekir. Örnek, beyaz kumaş, baskısız düz renk vinil, boya vs. bu alanlarda katılımcıların herhangi bir şekilde kendilerine ait logo, görsel, slogan, vs. kullanması yasaktır.

2. Hava, su, elektrik hatları kullanımı;

Organizatör elektrik, su ve hava tesisatlarını katılımcı tarafından belirtilen yerlere çekmek ile yükümlüdür. Bu tesisatların stand içi dağılımını ve bağlantısı katılımcı veya mimarlık firmalarına aittir. Bu işleri yapacak yetkili personel gerekli bilgi ve belgeye sahip olmalıdır. Elektrik, hava ve su bağlantı talepleri kurulumdan 1 ay önce organizatör firmaya iletmek zorundadır.

11. salonda hava ve su bağlantısı bulunmamaktadır.

3. Stand alanının kullanımı;

Katılımcılar için tasarlanan standların tamamen stand alanının içinde kalacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

– Sergilenen makinaları ve ekipmanlar, aydınlatma armatürleri, reklam tabelaları, stand yapısal uzantılar.

– Konsollar, plazma tv türü ekipmanlar,

– Tanıtım metaryalleri; maskot, Roll up, broşürlük vb.

Stand taban alanının dışına taşacak olan her türlü nesnenin kullanımı kesinlikle yasaktır.

4. İki katlı standlar ve diğer özel yapılar;

İki katlı yapıların yük taşıma kapasitesi, statik dayanımı, yapısal güvenliği katılımcının ve varsa taşeron katılımcının sorumluluğundadır. Bu tür yapıların yetersiz yük taşıma kapasiteli modüler sistemler veya düzgün hesaplama yapılmadan kurulum yapılması nedeni ile doğacak her türlü zararın tazminatı katılımcı tarafından karşılanacaktır.

5. Fuar alanı tavanlarının kullanımı;

Salonların tavan konstrüksiyonunun kullanımında nesnelerin tavan konstrüksiyonundan destek alınarak asılmasına izin verilmemektedir. Fuar alanı konstrüksiyonu teknik olarak destek, asım ve yüklemeye uygun inşaa edilmemiştir.
Stand alanının üstüne denk gelen bölgelere, ölçüleri ve özellikleri organizatör tarafından belirtilen banner ve afişler ücretli olarak asımına organizatör ile koordineli bir şekilde kurulumun ilk günü organizatöre teslim edilmek şartı ile, organizatör tarafından asımı sağlanacaktır.

11. salonda tavan kontrüksiyonu uygun olmadığı için banner veya afiş asımına izin verilmemektedir.

6. Cam ve akrilik malzemelerin kullanımı;

Standlarda kullanılacak cam ve akrilik nesnelerin kullanım yerlerine göre yeterli kalınlıkta ve gerekli güvenlik koşullarını karşılar nitelikte olması gerekmektedir. Bu tip nesnelerin açıkta kalan kenarlarının kesiciliğinin giderilmiş olması gerekmektedir.

7. Stand içi etkinlikler;

Stand içi etkinliklerde ses yükseklik üst sınırı 60 dBA dır. organizatörün 70 Dba’nın üzerinde gürültü kirliği yaratan firmaları bir kez uyardıktan sonra gürültünün devam etmesi halinde stand elektriğini kesme yetkisi vardır. Bu uygulamadan doğacak zararlardan organizatör hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Katılımcı fuar esnasında yapacağı müzik etkinliği hakkında organizatöre bilgi vermesi gerekmektedir.

Katılımcı fuar esnasında yapacağı ürün uygulama ve gösterilerinde stand içi kazalara karşı gerekli güvenlik
Tedbirlerini almakla yükümlüdür.

8. Catering, lojistik ve ürün tanıtımı;

– Fuar alanı resmi catering firması EXPO FOOD ve RİPİDE olmakla birlikte, diğer catering firmalarının alan içersinde çalışması yasaktır.

– Fuar alanı resmi lojistik firması fuar alanı ve salon içlerinde yapılacak olan vinç, forklif, ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak için organizatör tarafından yetkilendirilerek hizmet vermektedir.

– Katılımcı firmalar tanıtımlarını kendi stand alanı içinde yapmak durumundadır. Stand alanı dışında maskot dolaştırmak, broşür dağıtmak, salon içinde motorlu zeplin dolaştırmaya izin verilmemektedir. Bunun dışında yapılacak aktiviteler, organizatörün iznine tabiidir.

9. Salon yapısına müdahale;

Salonlarda binaya zarar verecek şekilde delik açılması, boya yapılması, kaynak yapılması ve benzeri işlemlerin yapılması ile salon yapısının değiştirilmesi yasaktır. Her hangi bir uygulama sonucunda ortaya çıkacak olan tamirat ve tadilat masrafları organizatör tarafından katılımcıya fatura edilir.

10. Stand sökümü;

Katılımcılar ve mimarlık firmaları stand alanını söküm sonrasında kendilerine ilk teslim edildiği gibi boş ve temiz olarak teslim etmek zorundadır. İnşaat sonrası ortaya çıkacak moloz ve yıkıntıların alandan temizlenip atılması ve alanın temiz olarak teslim edilmesi katılımcıların ve yetkilendirdikleri taşeron firmaların sorumluluğundadır.

Moloz ve yıkıntıların alandan alınmaması durumunda organizatör alanda bırakılanların fotoğrafını çeker ve kendi taşeronu ile yapılan işi katılımcı firmaya fatura eder.

11. Standların onaylanması;
Hazırlanan stand çizimlerinin organizatör yetkilisi tarafından yazılı olarak onaylanması gerekmektedir. Onaysız projelere organizatörün her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır. Projelerin onaylanması için standın tüm ölçülerinin okunabilir olduğu çizimlerin en geç fuardan 1 ay öncesine kadar zekeriya.aydogan@voli.com.tr adresine e-mail olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu onay yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının kontrolü içindir. Elektrik, mekanik, mimari, vb. uygulamalar tamamen katılımcının sorumluluğundadır.